Szukaj
Close this search box.

5/2024 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2023

Raport bieżący nr: 5/2024

Data: 14.05.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto za rok 2023 w wysokości w kwocie 4 350 tys. PLN _cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_ na pokrycie straty z lat ubiegłych. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form