Szukaj
Close this search box.

5/2021 Zakończenie przeglądu portfolio produktowego Spółki

Zakończenie przeglądu portfolio produktowego Spółki

Raport bieżący nr 5/2021

Data: 4.03.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (“Spółka”) informuje, że w wyniku  przeglądu portfolio produktowego Spółki, w dniu 4 marca 2021 r. podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. Spółka już wcześniej informowała w sprawozdaniach okresowych o wstrzymaniu prac nad urządzeniem PocketECG 12Ch na etapie prototypu YOKE.

Decyzja Zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie Zarządu w najlepszym interesie Spółki jest skierowanie środków i działań  operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację. W efekcie Spółka skoncentruje się na kontynuowaniu rozwoju następujących projektów: projektu Patch ECG, który jest komplementarny do posiadanego urządzenia PocketECG IV i umożliwi rozszerzenie portfolio usług w najszybciej rosnącym segmencie rynku diagnostyki kardiologicznej w USA, oraz projektu TechBot, którego rozwój poprawi efektywność ekonomiczną oferowanych usług.

Konsekwencją podjętej decyzji będzie rozpoznanie jednorazowego zdarzenia finansowego polegającego na aktualizacji wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln złotych. Zdarzenie to będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy roku 2020 i będzie bez wpływu na bieżącą sytuację gotówkową Spółki.

W ocenie Zarządu podjęta decyzja jest w najlepszym interesie Spółki i akcjonariuszy, gdyż pozwoli Spółce w sposób optymalny wykorzystywać nakłady inwestycyjne i operacyjne w projektach, których rozwój i wdrożenie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form