Szukaj
Close this search box.

5/2019 Prognoza spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC w związku z rozmowami prowadzonymi z MultiPlan, Inc.

5/2019 Prognoza spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC w związku z rozmowami prowadzonymi z MultiPlan, Inc.

Raport bieżący nr 5/2019

Data: 1.03.2019 r.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wyniku rozmów prowadzonych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) oraz MultiPlan, Inc. („MultiPlan”), Spółka zidentyfikowała żądania ubezpieczycieli korzystających z MultiPlan w zakresie refundacji części wniosków o płatność Medi-Lynx, oraz ma możliwość oszacowania skutków finansowych informacji poufnej ujawnionej w ramach raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 1 marca 2019r.

Spółka szacuje, że niezbędne zmiany poziomów refundacyjnych spowodują znaczący spadek przychodów Medi-Lynx uzyskiwanych od ubezpieczycieli prywatnych dotychczas korzystających z MultiPlan. Spółka szacuje, że spadek ten może wynosić ok. 8,4 mln USD rocznie, przy założeniu wolumenu sprzedaży z 2018 roku.

Zgodnie z przyjęta i realizowaną strategią biznesową Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”), Spółka spodziewa się, że obniżone poziomy refundacyjne przyspieszą proces zmiany modelu biznesowego z modelu poza siecią ubezpieczeniową (ang. out-of-network) na model w sieci ubezpieczeniowej (ang. in-network), tj. zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z ubezpieczycielami prywatnym. W konsekwencji, Medi-Lynx uzyska dostęp do nowych klientów, co pozwoli Grupie na realizację strategii wzrostu biznesu. Spółka planuje odbudowę utraconych przychodów poprzez zwiększeniu wolumenu sprzedaży, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej Medi-Lynx. Implementacja tej strategii rozpoczęła się w 2018 roku wraz z powołaniem nowego Dyrektora Generalnego (CEO) Medi-Lynx oraz reorganizacją struktur sprzedażowych w Grupie.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form