Szukaj
Close this search box.

49/2021 Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H

Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H

Raport bieżący nr 49/2021

Data: 24.11.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2021 z dnia 26.10.2021 r. oraz 48/2021 z dnia 15.11.2021 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 11/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu ustalił cenę emisyjną Akcji serii H na kwotę 18,00  zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za każdą Akcję serii H. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji serii H.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form