Szukaj
Close this search box.

45/2020 Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millenium S.A.

Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millenium S.A.

Raport bieżący nr 45/2020

Data: 4.12.2020 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r. Spółka uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A. („Bank”) w kwocie 16 000 000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) („Kredyt”).

Zgodnie z zawartą umową kredytową, limit dostępnego Kredytu będzie stopniowo obniżany, w terminie 24 miesięcy. Oprocentowanie będzie stanowiło sumę stawki referencyjnej WIBOR 1M oraz marży Banku.

W ocenie Zarządu zawarcie przedmiotowej umowy kredytu umożliwi Spółce zoptymalizowanie, uelastycznienie oraz dostosowanie struktury finansowania do bieżącej sytuacji operacyjnej Spółki.

Dodatkowo Zarząd informuje, że dotychczasowy kredyt o uruchomieniu, którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019, został spłacony przez Spółkę w całości przed terminem określonym w umowie. Na dzień spłaty wartość kredytu wynosiła około 9 900 000 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset złotych).Tym samym na skutek zamknięcia umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 9/2019, zostaną zniesione wszystkie zabezpieczenia przewidziane w umowie kredytowej, w tym zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na akcjach na okaziciela Spółki, należących do Prezesa Zarządu Pana Marka Dziubińskiego, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, w liczbie 400 000 (czterysta tysięcy).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form