Szukaj
Close this search box.

43/2022 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr: 43/2022

Data: 30.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w formie załączników do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, wraz z wynikami głosowania nad tymi uchwałami.

Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez jednego akcjonariusza w stosunku do następujących uchwał:

Uchwały nr 5/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku,

– Uchwały nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok,

– Uchwała nr 10/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2021 rok,

– Uchwała nr 11/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok,

– Uchwały nr Uchwała nr 12/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Peter Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2021 rok,

– Uchwały nr Uchwała nr 13/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 14/06/2022 sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 15/06/2022 w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 16/06/2022 sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 17/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 18/06/2022 sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 19/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 20/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 21/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 22/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 23/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 24/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 25/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 26/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok,

– Uchwały nr 28/06/2022 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Słowomira Kościaka,

– Uchwały nr 31/06/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

– Uchwały nr 32/06/2022 w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

 

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form