Szukaj
Close this search box.

40/2016 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

40/2016 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

Raport bieżący: 40/2016

Data: 16.12.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. otrzymał od członka organu zarządzającego Emitenta, („Osoba Zobowiązana”) oraz osoby z nim blisko związanej w rozumieniu art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”), informację o zawarciu i wykonaniu na rachunek Akcjonariusza, w którym Osoba Zobowiązana sprawuje funkcję Prezesa Zarządu, transakcji pakietowej sesyjnej polegającej na sprzedaży dnia 14 grudnia 2016 r. w Warszawie, przez Akcjonariusza 70.000 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form