Szukaj
Close this search box.

39/2020 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 12 sierpnia 2020 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 12 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr: 39/2020

Data: 12.08.2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 r. („Walne Zgromadzenie”)
w formie załącznika do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez jednego akcjonariusza w stosunku do następujących uchwał:

– Uchwały nr 6/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 7/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych
z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 8/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 9/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Tatarowi z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 10/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 13/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Matuszewskiemu z wykonania obowiązków za 2019 rok,

– Uchwały nr 14/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grabowiczowi z wykonania obowiązków za 2019 rok

– Uchwały nr 16/08/2020 w sprawie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.

 

 

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form