Szukaj
Close this search box.

39/2016 Złożenie przez AMI/Spectocor apelacji w sprawie przed Sądem w Delaware

39/2016 Złożenie przez AMI/Spectocor apelacji w sprawie przed Sądem w Delaware

Raport bieżący: 39/2016

Data: 10.11.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w zakresie postępowania sądowego toczącego się przez Sądem Stanu Delaware w USA (ang. Court of Chancery of the State of Delaware) („Sąd Pierwszej Instancji”), o którym Spółka informowała w publikowanych wcześniej raportach bieżących, w dniu 9 listopada 2016 r. spółki AMI Monitoring, Inc. oraz Spectocor, LLC („AMI/Spectocor”) złożyły apelację (ang. Notice of Appeal) do Sądu Najwyższego w Delaware (ang. Supreme Court of the State of Delaware) od wydanego przez Sąd wyroku, na który składały się:
a) wyrok i opinia (ang. Memorandum Opinion) z dnia 18 sierpnia 2016 r. w przedmiocie ustalenia skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę znaczącej umowy z partnerem biznesowym – AMI/Spectocor oraz w przedmiocie pozwu wzajemnego AMI/Spectocor przeciwko Spółce rozpatrywanego w ramach tego samego postępowania, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
b) nakazu i wyroku (ang. Order and Judgement) z dnia 2 września 2016 r.,
c) ostatecznego nakazu i wyroku (ang. Final Order and Judgement) z dnia 5 października 2016 r., na mocy którego Sąd przyznał Spółce od AMI/Spectocor zwrot kosztów sądowych oraz o którym Spółka informowała w ramach Raportu Bieżącego nr 38/2016 z dnia 6 października 2016 r. oraz
d) zmienionego ostatecznego nakazu i wyroku (ang. Revised Final Order and Judgement) z dnia 10 października 2016 r.
Apelacja została wniesiona przeciwko Spółce.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form