Szukaj
Close this search box.

38/2016 Wysokość zwrotu kosztów sądowych przyznanych Medicalgorighmics S.A. od AMI/Spectocor w sprawie przed Sądem w Delaware

38/2016 Wysokość zwrotu kosztów sądowych przyznanych Medicalgorighmics S.A. od AMI/Spectocor w sprawie przed Sądem w Delaware

Bieżący raport: 38/2016

Data: 6.10.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w nawiązaniu do wydanego przez Sąd (ang. Court of Chancery) („Sąd”) w Delaware dnia 18 sierpnia 2016 r. wyroku i opinii (ang. Memorandum Opinion) w przedmiocie ustalenia skuteczności wypowiedzenia przez Spółkę znaczącej umowy z partnerem biznesowym, spółką AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney, Texas, USA oraz jej spółką zależną Spectocor LLC („AMI/Spectocor”), oraz w przedmiocie pozwu wzajemnego AMI/Spectocor przeciwko Spółce rozpatrywanego w ramach tego samego postępowania („Wyrok”), o którym Spółka informowała w ramach Raportu Bieżącego nr 35/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., w dniu 5 października 2016 r. Sąd wydał ostateczny nakaz i wyrok (ang. Final Order and Judgement), na mocy którego przyznał Spółce od AMI/Spectocor zwrot kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w kwocie 6.313.119,62 USD co stanowi 98,29 % kosztów, o których zwrot wnosiła Spółka.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form