Szukaj
Close this search box.

37/2021 Zmiana zakresu przekazywanych informacji o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli i informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2021 r.

Zmiana zakresu przekazywanych  informacji o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli  i informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2021 r.

Raport bieżący nr 37/2021

Data: 12.10.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zmianie w układzie raportowania miesięcznych danych sprzedażowych realizowanych przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), które dotychczas prezentowane były jako liczba wszystkich wniosków o płatność od ubezpieczycieli, na którą składały się procedury MCT, Event, Extended Holter, Holter oraz wnioski o płatność dotyczące usługi podłączenia pacjenta do urządzenia (hook-ups) i pozostałe. Zmiana ma na celu odzwierciedlenie realizowanych celów operacyjnych struktury sprzedażowej na rynku amerykańskim poprzez raportowanie liczby procedur mających istotny wpływ na wyniki Spółki. W efekcie Spółka będzie raportować zagregowaną liczbę badań typu MCT, Event oraz Extended Holter z pominięciem procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia których wpływ na generowane wyniki, ze względu na niską marżowość, jest mniej istotny. Dodatkowo w wyniku realizowanych działań, co obrazują przedstawione dane, Medi-Lynx notuje istotnie wyższą dynamikę wzrostu r/r tych badań (MCT, Event oraz Extended Holter) wobec badań o niższej marżowości (Holter, hook-ups i pozostałe).

Dotychczasowa informacja przekazywana raportem bieżącym odnosiła się jedynie do liczby wykonanych procedur i złożonych wniosków o płatność i nie prezentowała rozbicia na poszczególne  badania, które cechujące się różną marżowością. Celem Spółki jest optymalizacja struktury badań,  w taki sposób, aby uzyskiwane z wykonanych procedur medycznych przychody charakteryzowały się optymalną marżą. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie wyklucza w przyszłości zmniejszenia liczby placówek medycznych za pośrednictwem, których oferuje na rynku USA  usługi medyczne, o te z najmniejszym potencjałem sprzedażowym, co mogłoby zmniejszyć liczbę świadczeń, bez negatywnego wpływu na osiągany wynik.

Zgodnie z nowym układem Spółka będzie prezentowała zagregowaną liczbę badań typu MCT, Event oraz Extended Holter (kolejność odzwierciedla poziom marżowości osiąganej na poszczególnych usługach) narastająco w bieżącym oraz poprzednim roku oraz % zmiany r/r. Dla zapewnienia kontynuacji raportowania Spółka przedstawia historyczne dane proforma w nowym układzie raportowania za poprzednie miesiące roku 2021 oraz 2020 r.

Zarząd Emitenta zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną –Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu wrześniu 2021 r. zostało złożonych 4 906 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia. Narastająco od stycznia do września 2021 r. złożono  44 494tych wniosków co daje 23,7% wzrostu wobec  35 965 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż w dotychczasowym układzie raportowania danych sprzedażowych narastająco od stycznia do września 2021 r. złożono  63 619 wszystkich  wniosków, co daje 5,1% wzrostu wobec  60 511 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r.

Dane za rok bieżący oraz porównywalny przedstawia załączona do raportu tabela.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form