Szukaj
Close this search box.

37/2019 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 37/2019

Data: 04.10.2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. („PTE PZU”) występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. poz. 623 z 2019 roku).

PTE PZU zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 30 września 2019 roku transakcji kupna 7 500 (siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki na GPW w Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu  2 października 2019 roku, OFE PZU zwiększył dotychczas posiadany udział wynoszący ponad 10% ogólnej liczby głosów w  o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 436 861 akcji Spółki, co stanowiło 12,11% jej kapitału zakładowego oraz 436 861 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po zawarciu transakcji OFE PZU posiada 444 361 akcji Spółki, co stanowi 12,32% jej kapitału zakładowego oraz 444 361 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi  12,32%    ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

OFE PZU poinformowało, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form