Szukaj
Close this search box.

36/2016 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia partnera biznesowego z USA – spółki AMI/Spectocor

36/2016 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia partnera biznesowego z USA – spółki AMI/Spectocor

Raport bieżący: 36/2016

Data: 31.08.2016

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Medicalgorithmics” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przez Spółkę, z inicjatywy AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney, Texas, USA oraz Spectocor, LLC („AMI/Spectocor”) dnia 30 sierpnia 2016 roku, negocjacji w sprawie potencjalnego przejęcia całości lub części składników majątku AMI/Spectocor.

Wycena całości lub części składników majątku AMI/Spectocor będzie możliwa po przeprowadzaniu finansowego oraz prawnego badania due diligence. W oparciu o tak przygotowaną wycenę strony będą próbowały ustalić zakres nabywanego przez Spółkę majątku AMI/Spectocor oraz cenę nabycia. Warunkiem zawarcia transakcji przez Medicalgorithmics jest obniżenie ceny nabycia o zasądzone przez Sąd (Court of Chancery) w Delaware wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2016 r. należne Spółce od AMI/Spectocor koszty procesu oraz wycofanie przez AMI/Spectocor wszelkich zarzutów w ramach toczących się przeciwko Spółce postępowań sądowych.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form