Szukaj
Close this search box.

34/2021 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Raport bieżący nr 34/2021

Data: 24/09/2021 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 września 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Informacja poufna dotyczyła konieczności dokonania odpisu wartości firmy o znaczącej wartości. Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest rozpoznanie kwoty odpisu.

Przyczyną konieczności dokonania odpisu jest wynik przeprowadzonych testów na utratę wartości firmy. Powstała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy powstałej w wyniku nabycia Medi-Lynx o 6,3 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Emitenta. Całkowita wysokość odpisu obciąży wyniki finansowe Grupy w II kwartale 2021 roku i zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w pozostałych kosztach operacyjnych.

Jednocześnie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Medicalgorithmics S.A. powstała konieczność dokonania odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość posiadanych udziałów w spółce zależnej Medi-Lynx o 15,7 mln zł. Całkowita kwota odpisu obciąży wynik spółki Medicalgorithmics S.A. w II kwartale 2021 roku i zostanie ujęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Medicalgorithmics S.A. w Pozostałych kosztach operacyjnych.

Opisane wyżej zdarzenia są zdarzeniami o charakterze niegotówkowym i ich zaistnienie nie będzie miało wpływu na warunki (kowenanty) istniejącej umowy kredytowej posiadanej przez Spółkę.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2021, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.

Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce 30 września 2021 roku.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form