Szukaj
Close this search box.

33/2022 Rejestracja urządzenia Qpatch przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)

Rejestracja urządzenia Qpatch przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)

Raport bieżący nr: 33/2022

Data: 03.06.2022r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA dalej „FDA”) o rejestracji zgodnie z procedurą Traditional 510(k) jednokanałowego urządzenia typu „wearable” do rejestracji sygnału EKG pod nazwą QPatch (dalej „QPatch”, „Urządzenie”). Łącznie z rejestracją QPatch Spółka uzyskała rejestrację aplikacji mobilnej: QPatch Mobile Application oraz aplikacji PC: QPatch Downloader (numer dopuszczenia: K210758).

Rejestrator QPatch pozwala na przeprowadzenie sesji monitoringu jedno-odprowadzeniowego sygnału EKG pacjenta przez okres do 15 dni. Aplikacja mobilna wykorzystywana jest do inicjalizacji sesji monitoringu w stworzonym przez Spółkę i dopuszczonym do użycia przez FDA systemie Unified Arrhythmia Diagnostic System PocketECG IV (dalej „PocektECG”) oraz inicjalizacji rejestratora QPatch. Aplikacja PC służy do pobierania danych EKG z Q Patch’a po zakończonym badaniu i wczytaniu tych danych do systemu PocketECG.

Uzyskane dopuszczenie pozwala na wykonywanie badań EKG z wykorzystaniem Q Patch’a i wizualizację danych w systemie PocketECG na terenie Stanów Zjednoczonych. Uzyskane dopuszczenie nie obejmuje możliwości automatycznej analizy sygnału EKG w wykorzystaniem algorytmów Spółki (w tym TechBot) w systemie PocketECG zarejestrowanego przez QPatch. Jednakże Spółka zamierza wystąpić o rozszerzenie zakresu dopuszczenia o automatyczną analizę algorytmiczną sygnału. Będzie to wymagało dodatkowego, ograniczonego w zakresie dopuszczenia, dla którego standardowy okres rozpatrywania wynosi 30 dni (tak zwany Special 510(k)), przy czym Spółka szacuje, że łącznie z okresem przygotowania stosownego wniosku łączny czas tego dopuszczenia może wynieść około 6 miesięcy.

Do czasu uzyskania tego rozszerzenia nie jest możliwe w praktyce wykorzystywanie Urządzenia na masową skalę, jednakże uzyskanie dopuszczenia FDA dla Urządzenia jest kluczowym kamieniem milowym w procesie wprowadzenia kompleksowego rozwiązania typu patch EKG na rynek USA.

Zarząd wskazuje, że wykorzystanie komercyjne Urządzenia na terenie USA wymaga wdrożenia procesu masowej jego produkcji. Zgodnie z najlepsza wiedzą Zarządu, horyzont czasowy przygotowania takiego procesu i rozpoczęcia produkcji może być zbieżny z horyzontem czasowym związanym z uzyskaniem dopuszczenia algorytmów do automatycznej analizy sygnału o których mowa powyżej.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportów nr 24/2022 i 18/2022 Zarząd Spółki informuje, iż urządzenie Q Patch i jego wykorzystanie w diagnozowaniu arytmii nie jest częścią Umowy Wsparcia, o której mowa w ww. raportach, a zaoferowanie tego urządzenia do sprzedaży na terenie USA będzie wiązało się z dodatkowymi ustaleniami ze stroną umowy w przypadku jej zawarcia.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form