Szukaj
Close this search box.

33/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

33/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 33/2017

Data: 23.11.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 7 września 2017 r., Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2017 r. otrzymał od Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego („Aegon OFE”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639). Zgodnie z tym zawiadomieniem, w dniu 17 listopada 2017 r. zakończyła się likwidacja Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego („Nordea OFE”), skutkująca przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE. W wyniku powyższego, udział Aegon OFE w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył 5% głosów.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:

1) Aegon OFE posiadał 13 516 akcji Spółki, co stanowiło 0,37% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 13 516 głosów, tj. 0,37% ogólnej liczby głosów,

2) Nordea OFE posiadał 180 347 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 180 347, tj. 5,00% ogólnej liczby głosów.

Po przejęciu aktywów Nordea OFE oraz wstąpieniu w jego prawa i obowiązki, według stanu na dzień 17 listopada 2017 r., Aegon OFE posiada 193 863 akcji Spółki, co stanowi 5,38% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do 193 863 głosów, tj. 5,38% ogólnej liczby głosów.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form