Szukaj
Close this search box.

32/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.

32/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 32/2016

Data: 28.06.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 2/06/2016 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Medicalgorithmics S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku („Walne Zgromadzenie”) powołano Pana Artura Małka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 385 § 8 KSH, wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Marka Tatara, Pana Jana Kunkowskiego, Pana Piotra Żółkiewicza, Pana Artura Małka, Pana Marcina Hoffmanna.

Walne Zgromadzenie, w drodze wyborów uzupełniających, powołało pozostałych członków Rady Nadzorczej w osobach:

– Pana Marka Tatara – do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

– Pana Jana Kunkowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,

– Pana Piotra Żółkiewicza – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,

– Pana Marcina Hoffmanna – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Artur Małek, powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru grupowego, jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Finansowych w Spółce Calypso Fitness S.A. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems S.A. oraz w Noblestar Polska sp.z o.o. Aktualnie, Pan Artur Małek jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Elektrobudowa S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej w EFC Fitness S.A., Członkiem Zarządu w Fitness MCG sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Vistula Group S.A., gdzie pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Artur Małek nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Małek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marek Tatar, powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jest radcą prawnym, absolwentem oraz doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. (1998-2009) oraz w Trigon Dom Maklerski S.A. (2009).

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Marek Tatar nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Tatar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jan Kunkowski, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (magister psychologii) oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje jako Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu w IIBR (Grupa IQS). Wcześniej pracował w Gemius, Ipsos Polska oraz w Millward Brown SMG/KRC.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Jan Kunkowski nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jan Kunkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Żółkiewicz, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie. Od 2009 roku w Medicalgorithmics był dyrektorem finansowym, pełnił także obowiązki dyrektora operacyjnego. Do czerwca 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Od lat działa jako doradca zarządu w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem Sp. z o.o., Grupa Eko Park i Europroject Management Consulting Sp. z o.o.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Piotr Żółkiewicz nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Żółkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Hoffmann, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest absolwentem studiów magisterskich (biochemia, chemia) oraz doktoranckich (chemia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także studiów podyplomowych MBA (Georgia State University w Atlancie i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) oraz z informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku Prezes Zarządu BIB Seed Capital.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Marcin Hoffmann nie prowadzi ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Hoffmann nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, 3-letnia i biegnie od dnia powołania tj. od dnia 27 czerwca 2016 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że udostępnia na stronie internetowej Spółki życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form