Szukaj
Close this search box.

31/2022 Informacja o dokonaniu odpisów

Informacja o dokonaniu odpisów

Raport bieżący nr 31/2022

Data: 24.05.2022

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących dotyczących wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) spółki Medi-Lynx wraz z zaalokowaną wartością firmy rozpoznanej w wyniku nabycia tej spółki Medi-Lynx (CGU Medi-Lynx). Konieczność przeprowadzenia testów wynika z zawarcia umów opcji nabycia aktywów Medi-Lynx oraz umowy pożyczki (por. RB: 30/2022 z 18.05.2022 r.), które wpływają na zmianę założeń co do wartości odzyskiwanej CGU Medi-Lynx oraz ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki przyjętych w testach przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2021 r..

Całkowita wysokość odpisu wynosząca 48,1 mln zł obciąży wyniki finansowe Grupy w I kwartale 2022 roku i zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w pozostałych kosztach operacyjnych.

Jednocześnie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Medicalgorithmics S.A. powstała konieczność dokonania odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności od spółki zależnej Medi-Lynx o 55,9 mln zł. Całkowita kwota odpisu obciąży wynik spółki Medicalgorithmics S.A. w I kwartale 2022 roku i zostanie ujęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Medicalgorithmics S.A. w pozostałych kosztach operacyjnych.

Opisane wyżej zdarzenia są zdarzeniami o charakterze niegotówkowym.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest jeszcze w pełni przygotowane, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.

 

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form