Szukaj
Close this search box.

31/2020 Zwiększenie zaangażowania powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Zwiększenie zaangażowania powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 31/2020

Data: 18.05.2020 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Caravan Capital Management LLC z siedzibą w Tacoma, Washington, USA, działającej w imieniu i na rzecz akcjonariuszy MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP oraz The Kenneth Rainin Foundation („Akcjonariusze”), zawierającym informację o transakcji nabycia w dniu 14 maja 2020 r. akcji Spółki przez Akcjonariuszy, w wyniku czego łączny udział tych Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Caravan Capital Management LLC powiadomiło Spółkę, że po nabyciu Akcjonariusze posiadają 478 438 akcji Spółki, co stanowi 11,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 478 438 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 11,05 % ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form