Szukaj
Close this search box.

31/2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

31/2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący: 31/2016

Data: 28.06.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone 6 392 723,1 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 10/100), tj.1,85 (jeden złoty 85/100) na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte akcje Spółki w liczbie 3 455 526 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć). Dywidendą nie zostały objęte akcje serii F w liczbie 151 000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy).

Zarząd Spółki informuje, że dzień dywidendy został ustalony na 8 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2016 roku.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form