Szukaj
Close this search box.

30/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z notowaną na NASDAQ spółką technologiczna, która jest wiodącym podmiotem w branży nieinwazyjnej diagnostyki monitoringu kardiologicznego na rynku amerykańskim

Temat: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z notowaną na NASDAQ spółką technologiczna, która jest wiodącym podmiotem w branży nieinwazyjnej diagnostyki monitoringu kardiologicznego na rynku amerykańskim

Raport bieżący nr: 30/2023

Data sporządzenia: 10 października 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 10 października 2023 r. umowy z jednym z 3 wiodących podmiotów („Partner”) z branży nieinwazyjnej diagnostyki i monitoringu kardiologicznego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działającym głównie na rynku amerykańskim („Umowa”), publicznie notowanym na NASDAQ.

Przedmiotem Umowy jest umożliwienie Partnerowi oceny możliwości wykorzystania technologii Spółki zintegrowanej z rejestratorem sygnału EKG Partnera. W tym celu zostanie przeprowadzona integracja software Spółki z rejestratorem sygnału EKG Partnera, poprzez stworzenie dedykowanego oprogramowania, niezbędnego do tej oceny (“Oprogramowanie”). Zgodnie z Umową, po tej ocenie, kolejnym etapem współpracy może być odrębne porozumienie ws. wspólnego przeprowadzenia procesu certyfikacji CE (certyfikat MDR EU Certificate) oraz uzyskania innych wymaganych zezwoleń do komercjalizacji zintegrowanej technologii Partnera z oprogramowaniem Spółki. Zgodnie z Umową w przypadku uzyskania przez Spółkę, certyfikatu MDR EU  dla dedykowanego Oprogramowania w terminie 6 (sześciu) miesięcy od złożenia wniosku, Spółka uzyska wynagrodzenie w wysokości 250.000,00 USD (ok. 1,1 mln zł) . Dodatkowo w Umowie potwierdzono zainteresowanie jej stron zawarciem umowy partnerskiej współpracy dotyczącej dalszego korzystania przez Partnera z produktów i usług Spółki.

Spółka na potrzeby Umowy będzie korzystać z własnych narzędzi i oprogramowania do analizy kardiologicznej opartych na sztucznej inteligencji i dostosuje je do przetwarzania sygnału EKG z urządzeń Partnera. Po ukończeniu integracji oprogramowania Spółki z urządzeniami Partnera, którego wynikiem będzie stworzenie dedykowanego Oprogramowania, strony będą współpracować w celu przeprowadzenia fazy oceny technicznej. W ramach tego etapu współpracy Umowa przewiduje stworzenie przez Partnera zespołów, które będą szkolone przez Spółkę do obsługi Oprogramowania. Spółka przeszkoli wyznaczonych pracowników Partnera w zakresie obsługi Oprogramowania w celu umożliwienia pracownikom Partnera ocenę przepływów pracy, narzędzi interfejsu klinicznego, wydajności systemu i analizy EKG.

Umowa jest zgodna ze strategią Spółki przyjętą po tym jak Biofund Capital Management LLC został jej największym akcjonariuszem, i opublikowaną w formie raportu bieżącego Emitenta nr 16/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. Spółka obecnie jest na etapie realizowania tej strategii pozyskując partnerów handlowych w modelu bez wyłączności. O zawartych umowach  o mniejszej skali, dotyczących usług integracji lub listach intencyjnych Spółka informowała w formie informacji prasowych.

Po rozpoznaniu rynku amerykańskiego Spółka uznała, że kontrahent, z którym Spółka podpisała te Umowę, jest na tyle znaczącym podmiotem na rynku amerykańskim , że fakt nawiązania współpracy przewidującej ocenę technologii, integrację z systemem kontrahenta oraz stworzenie dla niego dedykowanego oprogramowania wywołuje istotne skutki dla realizacji strategii Spółki. Kontrahent to jeden z 3 największych podmiotów z branży nieinwazyjnej diagnostyki i monitoringu kardiologicznego EKG w USA, pod względem ilość pacjentów monitorowanych kariologicznie w skali roku jak i rocznych przychodów generowanych przez monitoring kardiologiczny EKG, publicznie notowany na NASDAQ. Jednocześnie Spółka informuje, że strony aktywnie analizują możliwości dalszej współpracy. W przypadku podjęcia decyzji o dalszej współpracy zostanie zawarta odrębna umowa w tym przedmiocie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form