Szukaj
Close this search box.

31/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. porozumienia z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii

Temat: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. porozumienia z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii

Raport bieżący nr: 31/2023

Data sporządzenia: 20 października 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 20 października 2023 r. porozumienia (Memorandum of Understanding, „Porozumienie”) z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń, w tym do diagnostyki arytmii („Partner”). Przedmiotem zawartego Porozumienia jest ocena potencjalnej długoterminowej współpracy stron w celu wspólnej komercjalizacji rozwiązań chmurowych diagnostyki EKG Emitenta. Pierwszym krokiem w ocenie potencjału partnerstwa będzie przeprowadzenie komercyjnego programu pilotażowego, w ramach którego Spółka wykona integrację i pilotaż oprogramowania u wybranego klienta Partnera. Szczegóły realizacji płatnego programu pilotażowego, w tym ceny usług obejmujących w szczególności wykonywane przez Emitenta analizy EKG, będą określone w odrębnej umowie lub umowach pilotażowych. Celem programu pilotażowego, zgodnie z postanowieniami Porozumienia, będzie ocena wzrostu efektywności i wartości dodanej, osiągniętych w procesach diagnostycznych przez klienta i Partnera w pilotażu dzięki zastosowaniu software Emitenta zawierającego rozwiązania chmurowe i algorytmy sztucznej inteligencji (AI) do diagnostyki sygnału EKG.

Porozumienie jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Spółki (opublikowanej raportem bieżącym Emitenta nr 16/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.) przyjętej po tym, jak Biofund Capital Management LLC został jej największym akcjonariuszem.

Partner, z którym Spółka podpisała Porozumienie jest znaczącym podmiotem na rynku technologii medycznej dla zastosowań kardiologicznych oraz globalnym dostawcą urządzeń, w tym w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Afryce.

Spółka uznała, że zawarcie Porozumienia może mieć znaczenie dla Spółki z uwagi na potencjalnie istotną skalę możliwej współpracy i wynikających z niej przychodów dla Emitenta. W przypadku podjęcia decyzji o dalszej współpracy, po przeprowadzeniu komercyjnego programu pilotażowego objętego przedmiotem Porozumienia, zostanie zawarta odrębna umowa w tym przedmiocie. Zgodnie z założeniami Porozumienia, umowa ta określałaby m.in. zasady działania modelu podziału przychodów (ang. „revenue share”) z diagnostyki arytmii od dzielonych klientów Partnera, których dotyczyłaby ta współpraca, oraz ceny wykonywanych usług, w szczególności analizy EKG. W przypadku zawarcia umowy współpracy po przeprowadzeniu pilotażu i potwierdzeniu wzajemnej woli stron w tym przedmiocie, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form