Szukaj
Close this search box.

3/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

3/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr: 03/2018

Data: 23.01.2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639), od akcjonariusza New Europe Ventures, LLC („Akcjonariusz”), o zmniejszeniu się jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 4,998%. Zmniejszenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta nastąpiło w wyniku transakcji sesyjnej z dnia 22 stycznia 2018 r polegającej na sprzedaży 108 sztuk akcji na okaziciela Emitenta („Transakcja”).

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada 180 248 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,998% kapitału zakładowego Spółki, i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 180 356 akcji Spółki, stanowiących 5,001% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form