Szukaj
Close this search box.

3/2012 Szacunek wyników finansowych Spółki na rok 2011

Szacunek wyników finansowych Spółki na rok 2011

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości publicznej, informacje na temat szacunku wyników finansowych Spółki na rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Prognoza Zarządu wyników finansowych Spółki na rok 2011, opublikowana w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 października 2011 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect, wynosiła:
? przychody ze sprzedaży na poziomie 7 089,9 tys. zł;
? zysk netto na poziomie 2 789,5 tys. zł.

Zarząd Emitenta przedstawia następujące szacunki wyników finansowych Spółki na rok 2011:
? przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5 804,0 tys. zł;
? zysk netto na poziomie 3 005,0 tys. zł.

Wyższy, w porównaniu do pierwotnie zakładanego, poziom zysku netto osiągniętego w 2011 r., przy niższych przychodach, spowodowany jest wprowadzeniem nowego modelu sprzedaży do krajów regionu Azji, opartego na udzielaniu licencji na wykorzystanie technologii należących do Medicalgorithmics. Na terytorium tym zdecydowano się rozwinąć model polegający na udzielaniu licencji na wykorzystanie technologii dla partnerów znających lokalne rynki. Taki model biznesowy jest bardziej rentowny niż model samodzielnej sprzedaży produktów i usług, który był początkowo zakładany na etapie opracowania prognozy wyników finansowych.
W 2011 roku Medicalgorithmics nawiązało nowe relacje biznesowe z partnerami działającymi w Azji i na terytorium Bliskiego Wschodu – zawarto umowę aliansu strategicznego z partnerem amerykańskim oraz umowy licencyjne na teren Azji Środkowo-Wschodniej z koncernem Everist Genomics. Wszyscy partnerzy biznesowi Medicalgorithmics, zarówno na rynku amerykańskim jak i azjatyckim czy polskim mają wyznaczone coroczne cele sprzedażowe, do osiągania których się zobowiązali pod rygorem utraty wyłączności na danym terytorium.
Dzięki wypracowanemu modelowi biznesowemu opartemu na sprzedaży licencyjnej działalność Emitenta charakteryzuje powtarzalna, wysoka rentowność netto, która wg szacunków Zarządu w 2011 roku wyniesie 51,7%. Zarząd Emitenta planuje utrzymać zbliżoną rentowność netto w kolejnych latach, mimo planowanego dalszego intensywnego rozwoju Spółki. Zarząd Medicalgorithmics szacuje, iż zysk netto za rok 2011 wzrośnie o 71,9% w stosunku do zysku za 2010 rok.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form