Szukaj
Close this search box.

28/2023 Informacja o podpisaniu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy sojuszu strategicznego z nowym Dystrybutorem w USA

Raport bieżący nr: 28/2023

Data sporządzenia: 5 października 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o podpisaniu przez Spółkę jako Sprzedającym w dniu 5 października2023 r. umowy sojuszu strategicznego ze spółką przygotowującą się do świadczenia usług jako IDTF (podmiot świadczący usługi medyczne w USA) z siedzibą w Teksasie, USA („Dystrybutor”) jako Kupującym („Umowa”, „SSA”). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz Dystrybutora określonych w Umowie usług wsparcia dotyczących diagnostyki EKG serca, usług monitorowania EKG pracy serca oraz dostarczenia produktów telemetrii kardiologicznej EKG (zdefiniowanych szczegółowo w Umowie) w oparciu o software i urządzenia Pocket ECG IV dostarczone przez Spółkę.

Okres obowiązywania Umowy rozpoczyna się w dniu jej wejścia w życie, tj. w dniu 6 października 2023 r. („Data wejścia w życie”) i będzie obowiązywał przez czas nieokreślony, dopóki Sprzedający lub Kupujący (a) nie rozwiąże Umowy z sześciomiesięcznym (6) wyprzedzeniem za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony lub (b) nie złoży wypowiedzenia w inny sposób zgodnie z Umową. W okresie obowiązywania Umowy i zgodnie z jej warunkami, Sprzedający będzie świadczył Kupującemu opisane usługi wsparcia i usługi monitorowania w sposób ciągły lub na żądanie Kupującego oraz dostarczy Kupującemu produkty na podstawie odrębnych zamówień, składanych Spółce. Minimalna ilość pierwszego zamówienia wynosi 200 sztuk urządzeń Pocket ECG IV dostarczonych przez Emitenta.

Średnioroczna minimalna szacowana wartość kontraktu w ujęciu kwartalnym wyniesie około 120 tys. USD według szacunków skali współpracy na etapie podpisywania Umowy i rozpoczynania współpracy.

Umowa zawiera standardowe oświadczenia i zapewnienia stron (Representations and Warranties) oraz wzajemne postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności (Indemnification and Limitation of Liability) zgodnie ze zwyczajowymi standardami branżowymi obejmującymi jego działalność w ramach Umowy.

Zawarcie Umowy z Dystrybutorem stanowi istotny kamień milowy w realizacji przez Spółkę strategii opublikowanej raportem bieżącym Emitenta nr 16/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. („Strategia”). W wykonaniu przyjętej strategii, Spółka poszukuje Dystrybutorów handlowych w modelu bez wyłączności, priorytetowo na rynku USA, a umowa zawarta z Dystrybutorem realizuje przyjętą przez Emitenta Strategię (jako element jej realizacji).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form