28/2021 Powołanie Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Powołanie Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr 28/2021

Data: 5.08.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jarosława Jerzakowskiego, dotychczasowego Dyrektora ds. International Business Development, do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3-letniej kadencji.

Intencją Rady Nadzorczej jest odzwierciedlenie w obszarze Zarządu zwiększającej się istotności sprzedaży usług Spółki na rynkach międzynarodowych poza USA. W związku z tym głównym celem stawianym przez Radę Nadzorczą przed Panem Jarosławem Jerzakowskim jest dalszy intensywny rozwój sprzedaży usług kierowanych na rynki zagraniczne.

Jarosław Jerzakowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończył Handel Zagraniczny i International Business oraz Uniwersytetu w Mannheim, gdzie z wyróżnieniem ukończył program European Master of Business Sciences (EMBS). Od 2004 roku zawodowo zajmuje się rozwojem sprzedaży na rynkach zagranicznych i marketingiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Konica Minolta Business Solutions oraz Adrem Software. Od lutego 2013 roku odpowiada w Medicalgorithmics S.A. za rozwój biznesu zagranicznego poza USA. Zbudował od podstaw i rozwinął sprzedaż zagraniczną w zakresie świadczenia usług tele-kardiologicznych do ponad 70 tysięcy pacjentów rocznie w 17 zróżnicowanych pod kątem systemów opieki zdrowotnej krajach. W okresie 2018-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w Spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC.

Pan Jarosław Jerzakowski złożył oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form