Szukaj
Close this search box.

27/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z jednostką certyfikującą w przedmiocie certyfikacji CE technologii VCAST  

Raport bieżący nr: 27/2023 

Data sporządzenia: 3 października 2023 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne. 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) informuje o zawarciu umowy z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. mającej za przedmiot m.in. audyt rozszerzający na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR) Załącznik IX Rozdział I („Umowa”).  

Przedmiot Umowy obejmuje m. in.: certyfikację technologii VCAST, rozwijanej w spółce zależnej Emitenta Kardiolytics Inc., na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR) Załącznik IX Rozdział I kategoria  IIa, Z129092. 

Uzyskanie certyfikatu EU na zgodność z Rozporządzeniem 2017/745 (MDR) pozwala rozpocząć proces rejestracji na poniższych rynkach: Unii Europejskiej, Australii, UK, Szwajcarii oraz Azji.  

Rozpoczęcie procesu certyfikacji technologii VCAST stanowi realizację kamienia milowego strategii Spółki na lata 2023 – 2026 w zakresie rozwoju technologii VCAST, opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., stąd Zarząd Emitenta podjął decyzję o podaniu powyższej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR, do wiadomości publicznej. Przeprowadzenie certyfikacji stworzy Spółce możliwość komercjalizacji technologii VCAST na rynkach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz doprowadzi do przyspieszenia certyfikacji i komercjalizacji na rynkach Azji (jak opisano powyżej), co może potencjalnie doprowadzić do zwiększenia przychodów Spółki w 2024 roku – w przypadku pozytywnego przeprowadzenia i zakończenia procesu certyfikacji. Spółka poinformuje o zakończeniu procesu certyfikacji odrębnym raportem bieżącym Emitenta. 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form