Szukaj
Close this search box.

27/2017 Zgłoszenie zmiany do porządku obrad wraz z projektem uchwały przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

27/2017 Zgłoszenie zmiany do porządku obrad wraz z projektem uchwały przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 27/2017

Data: 15.09.2017

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Pan Marek Dziubiński, w dniu 15 września 2017 r. zgłosił zmianę do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r. wraz z projektem uchwały.

Akcjonariusz złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. zwołanego na dzień 6 października 2017 r., nowego punktu porządku obrad nr 6, w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.” wraz z projektem uchwały w zakresie tego punktu porządku obrad.

Otrzymany od Akcjonariusza wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form