Szukaj
Close this search box.

25/2016 KOR Korekta raportu bieżącego 25/2016 „Koszty prawne Medicalgorithmics S.A. za II Q 2016 r.”

KOR Korekta raportu bieżącego 25/2016 „Koszty prawne Medicalgorithmics S.A. za II Q 2016 r.”

Raport bieżący: 25/2016 KOR

Data: 17.05.2016

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przesyła korektę raportu bieżącego Spółki nr 25/2016 z dnia 16 maja 2016 r., prostując oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym oznaczeniu daty wskazanej w tym raporcie tj. zamiast: “Dnia 27 kwietnia 2014 Emitent rozwiązał […]” powinno być „Dnia 27 kwietnia 2015 r. Emitent rozwiązał […]”. Poniżej pełna treść skorygowanego raportu.

„Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że koszty prawne Spółki w II kwartale 2016 r. nie przekroczą kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) USD.
Jednocześnie, Zarząd informuje, że wysokie koszty prawne jakie Emitent poniósł w I kwartale 2016 r. związane były z prowadzeniem kluczowego dla Spółki postępowania sądowego toczącego się przed Sądem w Delaware („Postępowanie”) z powództwa Spółki przeciwko AMI Monitoring, Inc. oraz Spectocor, LLC („Pozwani”) oraz procesu jaki odbył się w tej sprawie w marcu 2016 r. Koszty te wynikały m.in. ze specyfiki zarzutów z jakimi występowała Spółka wobec Pozwanych. Dnia 27 kwietnia 2015 r. Emitent rozwiązał łączącą go z Pozwanymi Umowę Aliansu Strategicznego zawartą dnia 11 marca 2014 r. („Umowa”) zwracając się do Sadu w Delaware o ustalenie poprawności rozwiązania Umowy pod zarzutem naruszenia jej postanowień przez Pozwanych polegającego m.in. na jednoczesnym korzystaniu z systemu PocketECG oraz opracowywaniu przez Pozwanych własnego, konkurencyjnego systemu w celu zastąpienia nim technologii Emitenta.

Medicalgorithmics w ramach Postepowania domaga się między innymi zwrotu kosztów prawnych od strony przeciwnej.”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form