Szukaj
Close this search box.

24/2021 Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie

Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie

Raport bieżący nr 24/2021

Data: 16.06.2021 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących 30/2018 i 31/2018, w których Spółka informowała o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) wyniku z kontroli podatkowej dotyczącej podatków od sprzedaży oraz podatku akcyzowego (ang. limited sales, excise and use tax) („Wyniki Kontroli”) prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie, USA (ang. Texas Comptroller of Public Accounts) („Urząd”), informuje, że sprawa przed Urzędem zakończyła się i Urząd obronił swoje stanowisko w sprawie.

W związku z negatywnym dla Spółki rozstrzygnięciem Urzędu, Medi-Lynx analizuje możliwe dalsze kroki w niniejszej sprawie, w tym rozważa skorzystanie z prawa do odwołanie się do sądu rejonowego w Travis County, Texas. Taka droga postępowania jest zgodna z posiadaną przez Medi-Lynx opinią doradców podatkowych w sprawie ustaleń Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie. Przedmiotem orzeczenia sądowego będzie zasadność roszczeń Urzędu.

W przypadku negatywnego dla Spółki orzeczenia sądu, Medi-Lynx zobowiązana będzie do uregulowania spornej kwoty podatku w wysokości ok. 1.65 mln USD, przy czym kwota ta odnosi się jedynie do okresu, za który została przeprowadzona kontrola podatkowa, to jest od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z opinią doradców podatkowych prawdopodobieństwo wygrania sprawy jest większe aniżeli 50% i w związku z tym na tym etapie Spółka nie planuje zawiązywać rezerwy na sporną kwotę, zarówno za okres audytowany, jak i za lata kolejne.

Spółka będzie informowała o istotnych etapach postępowania odwoławczego w odrębnych raportach bieżących.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form