Szukaj
Close this search box.

24/2020 Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 24/2020

Data: 10.04.2020 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymał w dniu wczorajszym zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą
w Warszawie, reprezentującej Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Fundusz”), że wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z emisją nowych akcji serii G, zarejestrowanego w dniu 6 kwietnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Fundusz zmniejszył stan posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki o 2%.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. powiadomiło Spółkę, że:

– przed podwyższeniem kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. Fundusz posiadał 448 586 akcji Spółki, co stanowiło 12,44 % udziału w kapitale zakładowym oraz 448 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 12,44% ogólnej liczby głosów;

– po podwyższeniu kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. Fundusz posiada 448 586 akcji Spółki, co stanowi 10,37% udziału w kapitale zakładowym oraz 448 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie z otrzymanego zawiadomienia wynika, że po rejestracji podwyższenia kapitału w Spółce zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze wymienione w zawiadomieniu zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki o 0,05%, tj.:

– przed podwyższeniem kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. fundusze zarządzane przez  Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiadały 448 586 akcji Spółki, co stanowiło 12,44 % udziału w kapitale zakładowym oraz 448 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 12,44% ogólnej liczby głosów;

– po podwyższeniu kapitału Spółki z dnia 6 kwietnia 2020 r. fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiadają 540 586 akcji Spółki, co stanowi 12,49% udziału w kapitale zakładowym oraz 540 586 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 12,49% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form