Szukaj
Close this search box.

24/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

24/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr: 24/2018

Data: 26.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w 2017 roku z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich i stanowiącego część kapitału zapasowego.

Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 5 121 266,92 PLN (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100), tj. 1,42 PLN (jeden złoty 42/100) na jedną akcję.

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 3 606 526 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć).

Dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form