Szukaj
Close this search box.

23/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń

Raport bieżący nr: 23/2023

Data sporządzenia: 4 września 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 4 września 2023 r. umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego („Zamawiający”) w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze: DZP.2347.1.2023 na Dostawę sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Oddziału Kardiologii z przynależnymi pracowniami oraz OINK, w części I zamówienia dotyczącej Pakietu nr 1, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa urządzeń w ramach Pakietu nr 1 – System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt. Wartość całkowitego wynagrodzenia określonego w Umowie związanego z wykonaniem zamówienia wynosi: 700 500,00 zł netto, tj. 800 115,00 zł brutto.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – tekst jednolity po zmianach 14.07.2023 (SWZ), stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

Załączniki do raportu:

1. SWZ – TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH 14.07.2023 – CZ. 1,

2. Załącznik nr 3 do SWZ – wyciąg z SWZ 14.07.2023.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form