Szukaj
Close this search box.

23/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Raport bieżący nr: 23/2021

Data: 15.06.2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powołało z dniem 27 czerwca 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata następujące osoby:

  • Pana Marka Dziubińskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Michała Wnorowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Marka Tatara do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Pana Stanisława Borkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Panią Annę Sobocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Pana Brandona von Tobel do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  • Pana Martina Jasinskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej obejmujące posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form