Szukaj
Close this search box.

23/2020 Informacja o otrzymaniu interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skorzystania z preferencji IP Box

Informacja o otrzymaniu interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skorzystania z preferencji IP Box

Raport bieżący nr 23/2020

Data: 08/04/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje o otrzymanej w dniu 7 kwietnia 2020 r. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i zagadnień związanych z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej, tzw. preferencja IP BOX.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się
z zaprezentowanym we wniosku Spółki stanowiskiem w zakresie pierwszego pytania, iż przedstawione według opisanego stanu faktycznego uzyskiwane przez Spółkę opłaty za usługę stanowią dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi, kwalifikując się tym samym do skorzystania z preferencji IP BOX i opodatkowania na podstawie art. 24d ustawy o CIT 5% stawką podatku dochodowego.

Równocześnie Spółka zadała pytania odnośnie sposobu zastosowania przedmiotowej ulgi, tj. zapytanie o sposób wyliczenia wskaźnika nexus (urząd częściowo zakwestionował zaproponowane podejście)  oraz sposób prowadzenia ewidencji księgowej (urząd pozostawił wniosek bez rozpatrzenia). Przy czym  interpretacja dotycząca dodatkowych pytań nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Spółkę z preferencji IP BOX, a ma  jedynie charakter doprecyzowujący techniczne aspekty wyliczania wskaźnika nexus.

Fakt otrzymania interpretacji, jako kluczowej z punktu widzenia możliwości skorzystania z preferencji IP BOX w działalności Spółki i potencjalnej wysokości zobowiązań podatkowych Spółki, wpływać będzie w bezpośredni sposób na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy przychodów osiągniętych w 2019 roku jak i przychodów, które będą rozpoznawane w latach kolejnych. Ze względu na rozpoczęte prace związane z wdrożeniem ulgi IP BOX w chwili obecnej Zarząd Spółki nie jest w stanie precyzyjnie określić pozytywnego wpływu na wynik netto Spółki za 2019 rok. Wstępne szacunki zakładają, że preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5% będzie objęte ok. 80% przychodów jednostkowych osiągniętych przez Medicalgorithmics S.A. w 2019 roku. Wpływ ulgi IP BOX zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form