Szukaj
Close this search box.

23/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

23/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący: 23/2017

Data: 7.09.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) od akcjonariusza Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), dotychczas zarządzającego wyłącznie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym („Aegon OFE”), że w dniu 1 września 2017 r. przejął zarządzanie Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym („Nordea OFE”), w wyniku czego łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, tj. Aegon OFE oraz Nordea OFE, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył 5 % głosów.

Przed powyższym przejęciem zarządzania Nordea OFE:

1) Aegon OFE posiadał 13 516 akcji Spółki, co stanowiło 0,37% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 13 516 głosów, tj. 0,37% ogólnej liczby głosów,

2) Nordea OFE posiadał 180 347 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 180 347, tj. 5,00% ogólnej liczby głosów.

Po przejęciu zarządzania Nordea OFE, według stanu na dzień 1 września 2017 r., oba fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 193 863 akcji Spółki, co stanowi 5,38% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do 193 863 głosów, tj. 5,38% ogólnej liczby głosów

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form