Szukaj
Close this search box.

23/2016 Dodatkowe informacje dotyczące przejętej przez Medicalgorithmics S.A. spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

23/2016 Dodatkowe informacje dotyczące przejętej przez Medicalgorithmics S.A. spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

Raport bieżący: 23/2016

Data: 29.04.2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykonania zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej w przedmiocie nabycia kontrolnego pakietu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano w stanie Teksas w USA („Medi-Lynx”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wybrane informacje dotyczące Medi-Lynx.

Spółka Medi-Lynx prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług diagnostyki medycznej za pomocą zaawansowanej technologii monitorowania kardiologicznego – systemu PocketECG dostarczanego przez Emitenta. Działalność prowadzona jest na terenie USA poprzez 4 centra monitoringu arytmii zlokalizowane w San Francisco (Kalifornia), Plano (Teksas), Langhorne (Pensylwania) oraz Pittsburgh (Pensylwania), które obsługują klientów z 36 stanów USA.

Medi-Lynx zatrudnia 258 osób, w tym 119 techników EKG, 36 osób odpowiedzialnych za sprzedaż oraz 103 osoby z tzw. back-office zajmujące się m.in. obsługą klienta, logistyką oraz rozliczeniami.

Wybrane nieaudytowane dane finansowe Medi-Lynx za 2015 r. lub wg stanu na dzień 31.12.2015, kształtowały się w sposób następujący:
– przychody ze sprzedaży: 38,3 mln USD (przy 20,1 mln USD w roku 2014 r.);
– EBITDA: 13,2 mln USD (przy 5,2 mln USD w 2014 r.);
– zysk brutto: 13,0 mln USD (przy 5,0 mln USD w 2014 r.);
– amortyzacja: 0,2 mln USD;
– przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 11,7 mln USD;
– suma bilansowa: 10 mln USD;
– należności: 5,6 mln USD,
– środki pieniężne: 3,1 mln USD;
– kapitał własny Medi-Lynx: 8,4 mln USD;
– zobowiązania ogółem: 1,6 mln USD;

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Medi-Lynx poniosła w 2015 roku koszty związane z postępowaniami sądowymi w wysokości 340 tys. USD.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form