Szukaj
Close this search box.

22/2017 Informacja o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Medicalgorithmics S.A. Wiceprezesa Zarządu Tomasza Mularczyka

22/2017 Informacja o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Medicalgorithmics S.A. Wiceprezesa Zarządu Tomasza Mularczyka

Raport bieżący: 22/2017

Data: 7.09.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2017 r. na ręce Rady Nadzorczej Spółki swoją rezygnację z członkostwa w Zarządzie Emitenta złożył Wiceprezes Zarządu ds. IT pan Tomasz Mularczyk. Powodem rezygnacji pana Tomasza Mularczyka ze sprawowanej dotychczas funkcji są przyczyny zdrowotne.

Zarząd Emitenta rekomenduje, aby Rada Nadzorcza powołała w miejsce pana Tomasza Mularczyka nowego Członka Zarządu, zgłaszając na to stanowisko kandydaturę pana Maksymiliana Sztandery, obecnego Dyrektora Finansowego Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form