Szukaj
Close this search box.

21/2023 Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego21/2023

Raport bieżący nr: 21/2023

Data sporządzenia: 23 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zamiarze zawarcia umowy dostawy urządzeń w ramach projektu pt. Dostawa sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Oddziału Kardiologii z przynależnymi pracowniami oraz OINK, w części I zamówienia – System diagnostyki zaburzeń arytmicznych z wykorzystaniem 50 szt. rejestratorów holterowskich z dostępem online do wyników i ciągłego zapisu EKG – 50 szt. realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. została opublikowana informacja o wybraniu oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym, o czym Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego („Zamawiający”) poinformował na stronie internetowej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Wykonawcach, którzy złożyli oferty, opublikowanej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/779070

Oferta złożona przez Spółkę (Wykonawcę) uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryteriów (cena, termin wykonania zamówienia) wskazanych w SWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 800 115,00 zł brutto.

Termin związania ofertą: 17 października 2023 r.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form