Szukaj
Close this search box.

20/2023 Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do wykonywania telemetrii ciągłej

Raport bieżący nr: 20/2023

Data sporządzenia: 17 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 17 sierpnia 2023 r. umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach („Zamawiający”) w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze: DZ.3321.147.2023, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa urządzeń do wykonywania telemetrii ciągłej w ramach projektu Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed oraz zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej) Zad. 1 – Telemetria ciągła. Wartość wynagrodzenia określonego w Umowie za zrealizowanie całej Umowy wynosi: 1 589 925,00 zł netto, 1 789 857,75 zł brutto.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym zmieniony Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

Załączniki do raportu:

1. Zmieniony załącznik nr 4 do SWZ;

2. SWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form