Szukaj
Close this search box.

20/2020 Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Raport bieżący nr 20/2020

Data: 18.03.2020 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje informację o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz płynność Spółki i całej Grupy Kapitałowej.

Grupa Medicalgorithmics z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG osiąga około 94% przychodów na terytorium USA. Pozostała część przychodów pochodzi z działalności w Polsce
i innych państwach Unii Europejskiej, Kanadzie oraz Australii.

Ze względu na wdrażane w wielu krajach na świecie obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz funkcjonowania zakładów pracy, urzędów, placówek handlowych i medycznych, Zarząd Spółki identyfikuje ryzyko istotnego obniżenia przychodów z tytułu świadczonych usług co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku.

Przewidywane obniżenie przychodów dotyczy głównie rynku USA i będzie wywołane przede wszystkim prawdopodobnym spadkiem liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku. Na datę niniejszego raportu Zarząd Spółki nie odnotował istotnego spadku, przy czym rzetelna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach, o czym Zarząd Spółki będzie informować w comiesięcznych raportach bieżących jak dotychczas. Natomiast na chwilę obecną dla przychodów Grupy osiąganych poza USA wpływ ww. ograniczeń nie jest istotny ze względu na abonamentowy charakter rozliczeń z odbiorcami usług Spółki poza USA.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej, w tym samej Spółki, oraz na jej przyszłe wyniki finansowe.
W przypadku wystąpienie zdarzeń, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, które istotnie wpłyną na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej oraz jej przyszłe wyniki finansowe, Spółka przekaże odnośne informacje stosownym raportem bieżącym.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form