Szukaj
Close this search box.

20/2016 Przydział obligacji Medicalgorithmics S.A.

20/2016 Przydział obligacji Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 20/2016

Data: 20.04.2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji oraz w nawiązaniu do uchwał Zarządu Medicalgorithmics S.A. (Emitent, Spółka) nr 1 z dnia 24 marca 2016 r w sprawie programu emisji obligacji, nr 1 z dnia 18 kwietnia 2016 r w sprawia warunków emisji obligacji właściwych dla obligacji wszystkich serii emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz nr 2 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A, Zarząd Emitenta informuje, że w
dniu 20 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii A (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału wszystkich 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (Obligacje).

Obligacje zostały przydzielone 11 Inwestorom.

Przydział Obligacji dokonany na podstawie Uchwały ma charakter warunkowy i jest zależny od dokonania ostatecznego przydziału przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form