Szukaj
Close this search box.

2/2017 Wypowiedzenie umowy z partnerem biznesowym w Indiach

2/2017 Wypowiedzenie umowy z partnerem biznesowym w Indiach

Raport bieżący: 2/2017

Data: 28.02.2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2017 r. Spółka wypowiedziała ze skutkiem natychmiastowym Umowę Aliansu Strategicznego z dnia 3 lipca 2014 r. zawartą pomiędzy Spółką a spółką Wipro Limited z siedzibą w Dodda Kanneili, Sarjapur Road, Bangalore 560035, Indie („Partner”), o której Spółka informowała w ramach raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
Przedmiotem umowy było ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających
się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą
PocketECG usług diagnostyki medycznej na terytorium Indii oraz Sri Lanki.

Powodem wypowiedzenia umowy było niewywiązywanie się Partnera z obowiązków umownych – dokonywania
terminowych płatności oraz osiągania uzgodnionych kwartalnych i rocznych minimalnych ilości aktywnych
urządzeń PocketECG.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form