Szukaj
Close this search box.

19/2023 Informacja o zamiarze Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcia umowy zamówienia publicznego w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego

Raport bieżący nr: 19/2023

Data sporządzenia: 7 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zamiarze zawarcia umowy dostawy urządzeń  do wykonywania telemetrii ciągłej w ramach projektu Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed  – telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed oraz zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej, Zad. 1 – Telemetria ciągła), w związku z wyborem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. została opublikowana informacja o wybraniu oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym, o czym Zamawiający – Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach („Zamawiający”) poinformował na stronie internetowej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Wykonawcach, którzy złożyli oferty, opublikowanej pod adresem: https://gcm.logintrade.net/zapytania_email,132147,7612a8d248df19e41a8eb07f838841fa.html

Oferta złożona przez Spółkę (Wykonawcę) uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryteriów (cena, termin wykonania zamówienia) wskazanych w SWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 789 857,00 zł brutto.

Termin związania ofertą: 18 października 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form