Szukaj
Close this search box.

19/2012 Wyznaczenie na 10 września 2012 r. pierwszego dnia notowania akcji serii D

Wyznaczenie na 10 września 2012 r. pierwszego dnia notowania akcji serii D

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( „Emitent” ) informuje o podjęciu w dniu 5 września br., przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały Nr 878/2012 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 929.600 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Medicalgorithmics S.A. Zgodnie z rzeczoną uchwałą Zarząd GPW postanowił określić dzień 10 września 2012 r., jako dzień pierwszego notowania akcji zwykłych serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje te notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDICALG” i oznaczeniem „MDG”.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. Załącznika NR 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Dziubiński – Prezes Zarządu
Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form