Szukaj
Close this search box.

18/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

18/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr: 18/2018

Data: 20.06.2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (PTE PZU). W treści zawiadomienia PTE PZU informuje, iż działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 215, 685) (Ustawa o ofercie) Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) zawiadamia, że wyniku zawarcia transakcji nabycia 2523 (dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu trzech) akcji Spółki na GPW w Warszawie w dniu 18 czerwca 2018 roku, po jej rozliczeniu w dniu 20 czerwca 2018 roku, OFE PZU posiada obecnie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadało 180 307 akcji Spółki, co stanowiło 4,99% jej kapitału zakładowego oraz 180 307 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Po zawarciu transakcji OFE PZU posiada 182 830 akcji Spółki, co stanowi 5,07% jej kapitału zakładowego oraz 182 830 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
OFE PZU poinformowało, że:
– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
– nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt. 6 Ustawy o ofercie,
– nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form