Szukaj
Close this search box.

18/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia Medicalgorithmics S.A. do negocjacji z USA w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

18/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia Medicalgorithmics S.A. do negocjacji z USA w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

Raport bieżący: 18/2017

Data: 26.06.2017

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1) („MAR”), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 21 października 2016 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„W dniu 21 października 2016 r. Spółka wraz z Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („ML LLC”) – spółką zależną Emitenta, przystąpiła do negocjacji prowadzonych z Prokuratorem Federalnym New Jersey oraz Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (łącznie „DOJ”) w związku ze śledztwem prowadzonym przez DOJ przeciwko ML LLC oraz Spółce. DOJ twierdziło, że ML LLC oraz Spółka zaprojektowały proces rejestracji online Medi-Lynx w taki sposób, aby nakierowywał klientów – lekarzy na wybór telemetrii, która zapewniała najwyższy poziom refundacji, dla pacjentów ML LLC objętych programem Medicare, niezależnie od woli wyboru jednej z tańszych usług monitoringu kardiologicznego, co DOJ uznało za naruszenie ustawy federalnej o fałszywych roszczeniach (ang. False Claims Act; „FCA”).

Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków odstąpienia przez DOJ od popierania zarzutów przeciwko wyżej wymienionym spółkom na drodze sądowej w celu uniknięcia kosztownego, wielomiesięcznego postępowania, w którym kwestia zasadności zarzutów DOJ podlegałaby rozstrzygnięciu przez sąd.

Uczestnicy negocjacji podejmą w dobrej wierze wszelkie niezbędne kroki w celu pomyślnego zakończenia negocjacji.”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form