Szukaj
Close this search box.

17/2022 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2022 r.

Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2022 r.

Raport bieżący nr 17/2022

Data: 11.04.2022 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.

W okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r.) zostało złożonych 58 878 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 15,1% wzrostu wobec 51 145 wniosków złożonych w analogicznym okresie poprzednich 12 miesięcy (tj. od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.).

W marcu 2022 r. zostało złożonych 5 699 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter, co daje 12,8% wzrostu wobec 5 052 takich wniosków złożonych w marcu 2021 r. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych w marcu 2022 r. złożono 7 397 wszystkich wniosków, co daje 2,5% spadku wobec 7 588 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2021 r.

Dane za ostatnie 12 miesięcy, za rok bieżący oraz porównywalne okresy przedstawia załączona do raportu tabela.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form