Szukaj
Close this search box.

17/2016 Orzeczenie Sądu Rejonowego w Teksasie

17/2016 Orzeczenie Sądu Rejonowego w Teksasie

Raport bieżący: 17/2016

Data: 1.04.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Teksasie w dniu 31 marca 2016 r. wydał orzeczenie o tymczasowym zakazie wykonania transakcji („Transakcja”) nabycia przez Spółkę 75% udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA („Medi Lynx”) (ang. Temporary Restraining Order) („Tymczasowy Zakaz”). Zgodnie z treścią samego Tymczasowego Zakazu jego wejście w życie oraz skuteczność została uzależniona od złożenia przez powodów, tj. spółkę AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Texas, USA („AMI”) do depozytu sądowego kaucji w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) USD („Kaucja”). Zgodnie z certyfikatem depozytu gotówkowego (ang. Certificate of Cash Deposit In Lieu of Surety Bond), Kaucja została złożona przez AMI w dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 11:50 czasu lokalnego (CDT), czyli dnia następnego po dniu sfinalizowaniu Transakcji, która została w pełni wykonana przez strony w dniu 30 marca 2016 r. w godzinach wieczornych czasu polskiego.

W związku z powyższym stanem faktycznym, w szczególności zgodnie z treścią Tymczasowego Zakazu oraz zgodnie z posiadaną przez Spółkę opinią prawników zajmujących się sprawą, w momencie wykonania Transakcji nie było jakiegokolwiek skutecznego sądowego zakazu wykonania Transakcji, i tym samym strony Transakcji były uprawnione do jej skutecznego i zgodnego z prawem zamknięcia. W rezultacie, w dniu 30 marca 2016 r. Spółka zgodnie z prawem nabyła 75% udziałów w Medi Lynx i od tego dnia jest ich prawnym posiadaczem.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form