Szukaj
Close this search box.

16/2021 Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki

Raport bieżący nr 16/2021

Data: 18.05.2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dokonała wyboru firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055, do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za
I półrocze 2021 roku, rok 2021, I półrocze 2022 roku oraz rok 2022.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą Wyboru Firmy Audytorskiej z dnia 20 października 2017 r., po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form